Harmonogram naboru

 
TRZECI NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - PRAKTYKI

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 grudnia 2019

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin  29 listopada 2019) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

 

30 września - 15 listopada 2019

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane do 31 października przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

6 listopada 2019

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki). 

Na egzamin należy się zapisać w terminie do 1 listopada przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

 

do 29 listopada 2019

Ogłoszenie wyników trzeciego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2019/2020.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.