Harmonogram naboru

 
DRUGI NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 01.07.2019 - 15.09.2020 (wyjazdy roczne, semestr zimowy, semestr letni).

Osoby zainteresowane wyjazdem przed 01.07.2019 proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej

 

9 kwietnia - 31 maja 2019

Centralna i wydziałowa akcja informacyjna dla studentów zainteresowanych wyjazdami na zagraniczne praktyki zawodowe SMP w roku akademickim 2019 - 2020.

Wydziałowy nabór wniosków na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia (wybrany język i deklarowany poziom) przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

5 czerwca 2019

Centralny egzamin językowy dla kandydatów na praktyki zagraniczne Erasmus+ (SPNJO - budynek jednostek międzywydziałowych, al. Piastów 48, II piętro) dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego, w którym będzie prowadzona praktyka

Na egzamin należy się zapisać w terminie do 31 maja, przesyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom na adres mailowy: international@zut.edu.pl. 

 

 
do 19 czerwca 2019

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne praktyki zawodowe SMP w roku akademickim 2019/2020.

Termin zachowany pod warunkiem terminowego przekazania protokołów przez poszczególne Wydziały. 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)