Harmonogram naboru

DRUGI NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - PRAKTYKI

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 lipca 2020 i zakończonych do 15 września 2021

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 30 czerwca 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 • 21 kwietnia - 15 czerwca 2020
  Centralny nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski wyjazdowe z potwierdzoną średnią za ostatni zaliczony semestr  i zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej jak poniżej do odwołania:

  - elektronicznie na adres international@zut.edu.pl i/lub
  - za pośrednictwem Kancelarii ZUT, al. Piastów 17 w godz. 8:00 - 12:00

  Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 oraz tryb pracy zdalnej w Uczelni prosimy o przesłanie skanu wniosku do Dziekanatu / Koordynatora w celu potwierdzenia średniej ocen, a następnie przesłanie skanu dokumentu do akceptacji Koordynatora.
  Wnioski bez potwierdzonej średniej nie będą przyjmowane.
  Osoby bez potwierdzenia znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki) w sposób wskazany w zasadach kwalifikacji proszone są o zgłoszenie tego faktu w momencie składania wniosku.
 • do 30 czerwca 2020
  Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2020/2021.