Harmonogram naboru

 

Aktualny nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 21 listopada 2018 i zakończonych do 15 września 2019. 

Warunkiem złożenia wniosku wyjazdowego jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktyki. 

 

HARMONOGRAM III NABORU na praktyki zawodowe 2018/2019:

 

HARMONOGRAM NABORU:

25 września - 31 października 2018

Centralna i wydziałowa akcja informacyjna dla studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ 

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej, e-mail international@zut.edu.pl

 

7 listopada 2018

Centralny egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka - zapisy przyjmujemy elektronicznie do dnia 2 listopada na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu)

 

do 21 listopada 2018

Ogłoszenie wyników trzeciego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2018/2019.

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów. 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)