Aktualności

Nauczyciele akademiccy - uzupełniający nabór na wyjazdy dydaktyczne 2015/2016 11.01.2016 12:59

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2015/2016 (nabór uzupełniający).
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2016 r.