Aktualności

Nauczyciele akademiccy ZUT - trzeci nabór na wyjazdy dydaktyczne 2018/2019 04.12.2018 09:25

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków w ramach trzeciego na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  (wymiana z krajami uczestniczącymi w programie KA103) realizowane w roku 2018/2019.

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 1 marca - czerwiec/lipiec 2019 (zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r.