Aktualności

Pracownicy ZUT: nabór na zamawiany wyjazd szkoleniowy ISW Freie Universitat Berlin, 17-21 czerwca 2019 19.12.2018 12:29

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków na zamawiany wyjazd szkoleniowy ISW organizowany przez Freie Universitat Berlin w terminie 17 – 21 czerwca 2019.

W ramach szkolenia przewidziane są cztery ścieżki tematyczne dla pracowników:

1) biur karier, opiekunów praktyk oraz innych jednostek działających w obszarze organizacji praktyk zawodowych i nabywania powiązanych kompetencji

2) bibliotek

3) działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, planowania ścieżek karier i podnoszenia kompetencji pracowników

4) działających w obszarze umiędzynarodowienia uczelni.

 

Strona wydarzenia: www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2019/index.html

 

Kandydaci przygotowują wniosek szkoleniowy oraz program szkolenia zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html

 

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 18 stycznia 2019, niezależnie kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w FU Berlin się w sposób i termin wskazany przez organizatora  – warunkiem wyjazdu jest potwierdzenie przyjęcia przez Freie Universitat Berlin.