Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KA103 - mobilność z krajami programu

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :