Aktualności

Doktoranci: nabór na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka/staż zawodowy) 26.09.2022 15:05

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne  w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka / staż SMP - wyjazdy trwające minimum 5 i maksymalnie 30 dni).

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 20 listopada 2022 do 30 września 2023 (projekt KA131_2021).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce "Krótkoterminowa mobilność doktorantów" (SMP).

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. informację o potwierdzeniu znajomości obowiązującego języka obcego (język prowadzenia praktyki/stażu) należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 października marca 2022.

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki) zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada 2022 przez Studium Języków Obcych ZUT.